Sæson: 2022 - 2023
Behandling af personoplysninger
• YOGA for Voksne • SHOWDANCE, HIP HOP, TIK TOK, MODERN, STREET & JAZZ 
• RAMASJANG, MGP & PARDANS FOR BØRN OG UNGE • SPORTSDANS 
• PARDANS FOR VOKSNE og 60+FRISK • DANCE CAMP 
» Forside  » Info  » Om Danseskolen  » Kontakt  » Galleri Oplysninger om danseskolens behandling af personoplysninger

Danseskolen behandler oplysninger om kunder til brug for førelsen af danseskolens kunderegister og bogføring.

Danseskolens dataansvarlige, indehaver Elin Jensen, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordnin-gen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behand-les lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i danseskolens kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering. Bogføringsloven er retsgrundlag for behandlin-gen. Der behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved tilmelding til danseskolen. Uden samtykke til danse-skolens behandling af kundeoplysninger er tilmelding til danseskolen ik-ke mulig.

Personoplysninger om kunder i danseskolen behandles udelukkende in-ternt i danseskolen og videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundefor-hold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Hver kunde har ret til at anmode danseskolens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om medlemmet eller til at gøre indsigelse mod danseskolens behandling. Kunden har ret til datapo-rtabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-læsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkom-mende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvar-lige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Kunden har ret til at trække sit samtykke til danseskolens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsy-net.